กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

โครงการ "ยูคาลิปตัสไทย อาสา ปลูกป่า ให้น้อง"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 บริษัทยูคาลิปตัสไทย จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และกล้าไม้ยูคาลิปตัส จำนวน 2,000 ต้น ให้แก่โรงเรียนบ้านเนินผาสุก วัฒนานคร โดยมีคุณอภิเชษฐ มนสีมา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาในวันนี้ หลังจากมอบทุนการศึกษาแล้ว พนักงานกลุ่มสวนกิตติ คณะผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและนักเรียนร่วมกันปลูกป่ายูคาลิปตัส เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ในอนาคต 

โครงการ "การมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยการสร้างอาชีพให้ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกยูคาลิปตัส"

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม กลุ่มสวนกิตติในนามบริษัท ยูคาลิปตัสไทยจำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยการสร้างอาชีพให้ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกยูคาลิปตัส” ณ วัดทับใหม่เทพาวาส ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีคุณขนิษฐา แสงสี กำนันตำบลโนนหมากเค็ง กล่าวเปิดงาน และคุณอภิเชษฐ มนสีมา ผู้จัดการเขต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ร่วมด้วย พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดยในวันนี้ได้มีการสอนการทำน้ำยาไล่แมลงยูคาลิปตัส การทำน้ำเต้าหู้ปาท่องโก๋ และการทำสบู่สมุนไพรมะขามอีกด้วย 

ประเพณี "ทอดกฐิน" ประจำปี 2563

อออพรรษาปี 2563 นี้ บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด และกลุ่มสวนกิตติ ได้ร่วมทอดกฐินกับวัดต่างๆ ภายในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงปลูยูคาลิปตัสของบริษัท เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและถือเป็นการร่วมทำบุญครั้งใหญ่ร่วมคนในชุมชน โดยในปีนี้ทางบริษัทได้ร่วมทำบุญทอดกฐินด้วยกันจำนวนทั้งสิ้น 3 วัด ได้แก่ สำนักสงฆ์หนองยาง ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563  วัดโนนเมือง(บ้านโนน) ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 และวัดทับใหม่เทพาวาส ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563

บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด และกลุ่มสวนกิตติร่วมสนับสนุนงบประมาณ โครงการศาสตร์พระราชา

วันที่ 9 มิถุนายน บริษัทยูคาลิปตัสไทย จำกัด และกลุ่มสวนกิตติ นำโดยคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ มอบงบประมาณจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนโครงการศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดยมีอาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเรือนวาธิตปลูกเมล่อนของทางมหาวิทยาลัย

บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด มอบเจลแอลกอฮอลป้องกันโควิด 19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารกลุ่มสวนกิตติ นำโดยคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ และ พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น นำเจลล้างมือจำนวน 200 หลอด มอบให้แก่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงโควิด19

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคมที่ผ่านมา  ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มสวนกิตติ ประกอบไปด้วย บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด บริษัทไม้ดีศรีปราจีน จำกัด บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด และบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด ร่วมนำขนม อาหาร อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ โดยในปีนี้ผู้บริหารและพนักงานได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน ในพื้นที่ขอรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านสระไม้แดง โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โรงเรียนบ้านม่วงโพรง และโรงเรียนบ้านแหลมเขาจันทร์ อยู่ในพื้นที่ของบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง โรงเรียนบ้านปากน้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคล้า และโรงเรียนบ้านคลองระกำ อยู่ในพื้นที่บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด โรงเรียนบ้านหนองหล่ม โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส และโรงเรียนบ้านโนน อยู่ในพื้นที่ บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด ศูนย์เด็กเล็กฯองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง และโรงเรียนบ้านเนินไร่ อยู่ในพื้นที่ของบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด รวมมอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 130 ทุน นอกจากนั้นยังได้นำ ขนม อาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม อุปกรณ์การเรียน นำไปมอบให้แก่นักเรียนอีกด้วในพื้นที่ขอรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

ประเพณี “ทอดกฐิน” ประจำปี 2562

ช่วงออกพรรษาที่ผ่านมานี้ กลุ่มสวนกิตติและบริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด นำโดยผู้บริหารและพนักงาน ได้เดินทางไปร่วมทอดกฐินในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 3 วัด วัดหนองน้ำใส ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร วัดป่าใต้พัฒนาราม ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2562 และวัดโนนเมือง(บ้านโนน) ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โดยในปีนี้ในแต่ละวัดทางบริษัทได้มอบ ตู้กดน้ำร้อน – น้ำเย็น และเงินร่วมทำบุญเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวน 5,000 บาท 

โครงการ "การมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้วยการสร้างอาชีพให้ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกยูคาลิปตัส"

ในระหว่างวันที่ 26 และ 27 กรกฎาคม 2562 บริษัท ยูาคาลิปตัสไทย จำกัด ในนามกลุ่มสวนกิตติ จัดการอบรมโครงการ “การมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้วยการสร้างอาชีพให้ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกยูคาลิปตัส” ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองสอ และบ้านคลองยาง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกทำยาไล่แมลงจากใบยูคาลิปตัส, ทำขนมสาคูไส้หมู, ขนมเม็ดขนุน, ขนมดอกจอก และไส้กรอกอีสาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางประชาชนในพื้นที่ได้ทำการคัดเลือก เป็นการต่อยอดได้ในอนาคต 

การมีส่วนร่วมกับชุมชน ด้วยการสร้างอาชีพให้ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกยูคาลิปตัส

เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พนักงานกลุ่มสวนกิตติ และบริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยในปีนี้ได้ถวายเทียนพรรษาทั้งสิ้นจำนวน 3 วัด ประกอบด้วย วัดบ้านโนน ต.ท่าเกวียน  วัดวัดหนองน้ำใส ต.หนิงน้ำใส  และวัดป่าใต้พัฒนาราม ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 คุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ตึกโชว์รูม โดยในวันนี้ได้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตในเบื้องต้น สำหรับโครงการดังกล่าว กลุ่มบริษัทสวนกิตติได้จัดขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งด้านขนส่ง เครื่องจักร เพาะปลูก ร่วมถึงมีพื้นที่ทำงานอยู่ในหลายสภาพแวดล้อม ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย ไปจนถึงขั้นเสียชีวิต ผู้บริหารจึงมีแนวคิดที่จะให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และทำให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และเพื่อนร่วมงานในอนาคต

กิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week” ครั้งที่ 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จัดกิจกรรม สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) ครั้งที่ 1 โดยมีคุณณัฐฐิกาชฎา ดำเนินชาญวนิชย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ซึ่งในวันนี้ได้มีกิจกรรมการออกบูธเรื่องความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของการทำงาน รวมไปถึงเพื่อให้พนักงานได้ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ยูคาลิปตัสไทยจำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 2 โรงเรียนในพื้นที่ของบริษัท ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และโรงเรียนบ้านหนองหล่ม ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษารวมถึงแจกอุปกรณ์การเรียน ขนม เครื่องดื่ม และของเล่นให้แก่เด็กนักเรียน